Verhuizingen van havenarbeiders

Een voorbeeld van onderzoek met de data die ik op deze site presenteer is dat naar het verhuisgedrag van havenarbeiders in Amsterdam tussen 1890 en 1940. Hierbij gebruik ik gegevens over het belastinginkomen en de huren per wijk. De adressen komen uit het Bevolkingsregister. Een belangrijke vraag is hier of deze groep mensen in staat was te verhuizen uit de oude stad naar de nieuwe wijken die in de 19e en 20e eeuw werden gebouwd. De huren van die woningen werden in het algemeen onbetaalbaar geacht voor de arbeiders die van los werk moesten leven. Als dit laatste het geval was, bleven de armste mensen achter in de slechtste woningen?

Nieuwbouw in de Indische buurt, voor 1913 Bron: De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam. Amsterdamsche Woningraad, 1913.

De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat een deel van de havenarbeiders zich wist te vestigen in de goedkoopste huizen van de nieuwbouwwijken. De achterblijvers in oude wijken waren waarschijnlijk wat armer en kansloser. Volgens mijn andere onderzoek naar de woningmarkt en segregatie waren de huizen in de oude stad van slechtere kwaliteit en hadden ze vooral aantrekkingskracht op de armsten en de starters.

Een presentatie van dit onderzoek:

Download: Havenarbeiders.pdf (708 KB)

Publicatie:
"Moving through the city: residential mobility and social segregation in Amsterdam 1890-1940." Henk Laloli

In: Proceedings of the Association for History and Computing, Amsterdam, 2005. Amsterdam: Edita, 2005.

Een gewijzigde versie hiervan:
Download: Dockworkers Moving through the City.pdf (1.75 MB)

Laatst gewijzigd: 05-12-2017