Buurt- en wijkindeling Amsterdam vanaf 1896

Buurtcode 1896WijkenBuurtcode 1896 Wijken
A Centrum-Zuid B Centrum-Zuid
C Jodenbuurt D Centrum-Zuid
E Centrum-Zuid F Centrum-Zuid
G Centrum-Noord H Centrum-Noord
J Centrum-Noord K Centrum-Noord
L Centrum-Noord M Centrum-Noord
N Nieuwmarkt O Nieuwmarkt
P Jodenbuurt Q Jodenbuurt
R Jodenbuurt S Jodenbuurt
T Oostelijke Eilanden U Plantage-Weesper
V Plantage-Weesper W Plantage-Weesper
X Grachten-Zuid Y Grachten-Zuid
Z Grachten-Zuid AA Grachten-Zuid
BB Grachten-Zuid CC Grachten-Zuid
DD Jordaan-Zuid EE Jordaan-Zuid
FF Jordaan-Zuid GG Jordaan-Zuid
HH Grachten-Noord JJ Grachten-Noord
KK Grachten-Noord LL Grachten-Noord
MM Jordaan-Zuid NN Jordaan-Noord
OO Jordaan-Noord PP Jordaan-Noord
QQ Jordaan-Noord RR Grachten-Noord
SS Grachten-Noord TT Westelijke Eilanden
UU Westelijke Eilanden VV Westelijke Eilanden
WW Spaarndammer- en Staatsliedenbuurt XX Oud-West
YY Pijp ZZ Oost
ONA Oud Nieuwer-Amstel

Dit is mijn eigen wijkindeling. De wijknamen worden pas na 1900 in officiƫle publicaties gebruikt. De buurten zijn officieel. De buurten WW, XX,YY,en ZZ en ONA liggen grotendeels in de nieuwe 19e eeuwse wijken. De buurt ONA, na annexatie in 1896 gevormd, omvatte het gebied zuidelijk van de Van Ostadestraat in de Pijp, ten westen van de Van Baerlestraat, en ten zuiden van de Vrolikstraat in Oost. Vergelijk deze indeling met de buurtcombinaties van 1941 of de gemeentelijke wijkindeling van 1941

Tabel buurtindeling

Laatst gewijzigd: 23-06-2024