Straatnamen van Amsterdam in 1853, 1896 en 1941

Straatnamen afgebeeld op de kaart

De namen van straten zijn in de loop der tijd gewijzigd en vele straten zijn verdwenen. Er bestaan daarover vele boekwerken en het zou mooi zijn de wijzigingen op het web te hebben. Een manier om de verandering te tonen is door de straten op Google Maps af te beelden. Er staat nu bij elke straatnaam een link naar Google Maps. De verdwenen straten en veranderde straatnamen worden dan op de huidige plattegrond getoond. Ook zie je de huidige straatnaam. Op dit moment zijn nog niet alle straten gecontroleerd, maar de meeste links werken al.

Om de gewijzigde straatnamen en verdwenen straten op te sporen heb ik diverse bronnen gebruikt:

Alle straten worden voor dit project voorzien van geografische coördinaten (alleen punten), zoals ze in Google Maps voorkomen. Op die manier kunnen de locaties van verdwenen straten of veranderde straatnamen toch op de huidige kaart worden aangewezen.

Straten in de wijk Oud-Nieuwer Amstel (ONA)

In mei 1896 werd een deel van de gemeente Nieuwer Amstel geannexeerd door Amsterdam. Hiervan maakte de gemeente een hele nieuwe buurt: ONA, een afkorting voor Oud-Nieuwer Amstel. Dit gedeelte liep in een brede ring van west tot oost om Amsterdam heen. De straten in deze buurt sloten soms aan op de Amsterdamse bebouwing, sommige ervan werden hernoemd, andere verdwenen voor de nieuwbouw in buurten als de Pijp, de Kinkerbuurt, de Oosterparkbuurt. Ik heb twee bronnen gebruikt om de straten die werden toegevoegd aan Amsterdam te bepalen. Ook voeg ik een aantal bronnen toe die meer informatie geven over de straten en de buurten, en die hier via zoeken naar data of de stratenlijsten te raadplegen zijn.

Bij het zoeken naar straten in 1896 vindt men ook de straten in de buurt ONA.

Spelling

De straatnamen staan in de oude spelling. De bron voor deze straatnamen zijn de lijsten zoals gepubliceerd in de Gemeentebladen. De straten zijn wat betreft spelling in de database opgenomen zoals ze in de Gemeentebladen zijn aangetroffen. Dat betekent dat de namen van 1896 en 1941 niet altijd overeenkomen. Ik heb geen poging gedaan dat op te lossen, maar de afbeelding op Google Maps en het vergelijken van straten lost al veel op. Als alle straten gelinkt zijn met Google Maps kan je ook op de huidige namen zoeken: dus van nieuw naar oud. Met de huidige spelling is het belangrijkste verschil dat in 1895 en 1941 nog gebruik werd gemaakt van de 'sch' waar wij nu volstaan met een 's' en dat vele klinkers in lettergrepen dubbel geschreven werden: dus Heerengracht in plaats van Herengracht.

Straten en buurten

Er zijn vele straten die in meer dan een buurt liggen. In de voortdurend uitgesplitste buurten na 1909 is dat alleen maar toegenomen.


Laatst gewijzigd: 21-07-2024