Historische kaarten van Amsterdam

 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: Een vogelvlucht kaart.
  Auteur: Pieter Bast
  Uitgever:
  Bron: prive
  D'Ailly nr: 84
  Jaar:
  Amstelredam 1597
  Amstelredam 1597
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: Een vogelvlucht kaart die de Derde uitleg van de stad met Grachtengordel, de Jordaan en Westelijke Eilanden toont.
  Auteur: Balthasar Florisz. van Berckenrode
  Uitgever:
  Bron: prive
  D'Ailly nr: 143
  Jaar:
  Amstelredamum Emporium Hollandiae 1647
  Amstelredamum Emporium Hollandiae 1647
 • Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
  Beschrijving: Verdeeld in de wijken der huiszittenarmen aan de Oude en Nieuwe Zijde, naar welke wijken de telling van het volk, in de maand October 1795, geschied is
  Auteur: C. van Baarsel
  Uitgever: Mortier Covens en zoon
  Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  D'Ailly nr: 336
  Jaar:
  Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam 1796
  Nieuwe plattegrond der stad Amsteldam 1796
 • Kaartsoort: kadasterkaart
  Beschrijving: gelegen in de provincie Noord-Holland volgens de perceelsgewijze plans voor het kadaster van die gemeente opgemaakt in den jare 1820, op last van den heer I.W. Dedel, Directeur Generaal der Directe Belastingen en Posterijen ...
  Auteur: S.P. van Diggelen
  Uitgever: Gemeente Secretarie
  Bron: www.dewoonomgeving.nl
  D'Ailly nr: 379 II
  Jaar:
  Kaart van de gemeente van Amsterdam 1820
  Kaart van de gemeente van Amsterdam 1820
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: waarop zijn gebragt alle de voorgevallen veranderingen; benevens de uitgevoerde kapitale werken van afsluiting der haven door eenen dijk met sluizen voorzien. Bevat de 60 burgerwijken van de stad.
  Auteur: D. Veelwaard Jr.
  Uitgever: Mortier, Covens en zoon
  Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  D'Ailly nr: 390
  Jaar:
  Nieuwe kaart der stad Amsterdam 1829
  Nieuwe kaart der stad Amsterdam 1829
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: De kaart is waarschijnlijk gemaakt voor de gemeente. Hij bevat vele markeringen van gemeentelijke instellingen, zoals scholen, politiebureaus, brievenbussen en kantoren van de accijnzen.
  Auteur: D. Veelwaard Jr.
  Uitgever: Mortier, Covens en zoon
  Bron: Eigen collectie
  D'Ailly nr: 396
  Jaar:
  Plattegrond der stad Amsterdam 1832
  Plattegrond der stad Amsterdam 1832
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: zamengesteld en met goedkeuring van heeren burgemeester en wethouderen aan hun edel achtbare opgedragen door H.P. Eskes, geemploijeerde bij de Stads Publieke Werken
  Auteur: D. Veelwaard Jr.
  Uitgever: Mortier, Covens en zoon
  Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  D'Ailly nr: 435
  Jaar:
  Plattegrond der stad Amsterdam 1842
  Plattegrond der stad Amsterdam 1842
 • Kaartsoort: buurtindeling
  Beschrijving: De buurtindeling zoals die voor het Bevolkingsregister was opgezet.
  Auteur: Henk Laloli
  Uitgever:
  Bron: Bevolkingsregister
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Buurt- en wijkindeling in 1850
  Buurt- en wijkindeling in 1850
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: de gemeente no.1: Amsterdam en het Ommeland
  Auteur:
  Uitgever: Suringar
  Bron: Gemeente atlas Kuypers
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Amsterdam en ommeland 1866
  Amsterdam en ommeland 1866
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: kaart van de stad no.2
  Auteur:
  Uitgever: Suringar
  Bron: Gemeente atlas Kuypers
  D'Ailly nr: 495
  Jaar:
  Gemeente Amsterdam 1866
  Gemeente Amsterdam 1866
 • Kaartsoort: plattegrond,buurtindeling
  Beschrijving: benevens nieuw ontworpen straten enz. Bevat ook een buurtindeling in 50 buurten.
  Auteur: A. Braakensiek
  Uitgever: G.L. Funke
  Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  D'Ailly nr: 529
  Jaar:
  Plattegrond van Amsterdam in 1875
  Plattegrond van Amsterdam in 1875
 • Kaartsoort: buurtindeling
  Beschrijving: Overzicht behorende bij de buurtatlas
  Auteur: J.C. Loman
  Uitgever:
  Bron: Atlas van de gemeente Amsterdam
  D'Ailly nr: 533 II
  Jaar:
  Buurtindeling Amsterdam 1876
  Buurtindeling Amsterdam 1876
 • Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
  Beschrijving:
  Auteur: A.J. Braakensiek, A.J. van der Stok Jr.
  Uitgever: Holkema
  Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  D'Ailly nr: 565
  Jaar:
  Amsterdam in 1883
  Amsterdam in 1883
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: Grondgebied na de annexaties van 1896
  Auteur:
  Uitgever: Amsterdamsche Woningraad
  Bron: De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 1913
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Amsterdam na 1 mei 1896
  Amsterdam na 1 mei 1896
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: Grondgebied voor de annexaties van 1 mei 1896
  Auteur:
  Uitgever: Amsterdamsche Woningraad
  Bron: De verbetering der volkshuisvesting te Amsterdam, 1913
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Amsterdam voor 1 mei 1896
  Amsterdam voor 1 mei 1896
 • Kaartsoort: buurtindeling
  Beschrijving: Buurtindeling na de annexaties van 1 mei 1896 met de nieuwe buurt ONA. Grenzen daarvan bepaald met genoemde bron.
  Auteur: Henk Laloli
  Uitgever:
  Bron: Eigen kaart, Gebaseerd op Archief van het bevolkingsregister. Toegangsnummer 5007, inventarisnummer 308. Register van nummering der stad Amsterdam, 1901, Stadsarchief Amsterdam.
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Buurt- en wijkindeling in 1896
  Buurt- en wijkindeling in 1896
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving: Stadsplattegrond voor algemeen gebruik met stratenindex. Deze scan is een uitsnede zonder straatnamen.
  Auteur: H.J. Scheltema
  Uitgever: Seyffardt
  Bron: Bijlage in Amstelodamum (1975). Origineel in Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  D'Ailly nr: 635
  Jaar:
  Plattegrond der stad Amsterdam 1900
  Plattegrond der stad Amsterdam 1900
 • Kaartsoort: buurtindeling, plattegrond
  Beschrijving: De eerste indeling van Amsterdam in stadskwartieren
  Auteur:
  Uitgever: Gemeentelijk Bouw- en woningtoezicht
  Bron: Verslag van de woningtelling gehouden in maart 1909
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Amsterdam met indeeling in stadskwartieren 1909
  Amsterdam met indeeling in stadskwartieren 1909
 • Kaartsoort: buurtindeling, topografische kaart
  Beschrijving: Indeling in buurten
  Auteur:
  Uitgever: Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam
  Bron: Statistische Mededelingen van het Gemeentelijk Bureau van Statistiek; no. 89
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  De buurten en stadskwartieren der gemeente 1930
  De buurten en stadskwartieren der gemeente 1930
 • Kaartsoort: plattegrond
  Beschrijving:
  Auteur:
  Uitgever: Kompas
  Bron: Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Kompas van Amsterdam 1940-1941
  Kompas van Amsterdam 1940-1941
 • Kaartsoort: buurtindeling
  Beschrijving: Indeling in buurtcombinaties na de wijzigingen van 1941.
  Auteur: Henk Laloli
  Uitgever:
  Bron: Enkele gegevens omtrent de bevolking van Amsterdam 1940-1941. Statistische mededeelingen; no. 119
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Buurtcombinaties in 1941
  Buurtcombinaties in 1941
 • Kaartsoort: buurtindeling, topografische kaart
  Beschrijving: Indeling in buurten en buurtcombinaties
  Auteur:
  Uitgever: Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam
  Bron: Enkele gegevens omtrent de bevolking van Amsterdam 1940-1941. Statistische mededeelingen; no. 119
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Buurtindeling Amsterdam in 1941
  Buurtindeling Amsterdam in 1941
 • Kaartsoort: buurtindeling
  Beschrijving: Deze indeling dateert van 1966 toen de Bijlmermeer werd toegevoegd. Ze veranderde in 1986.
  Auteur:
  Uitgever: Bureau van Statistiek, Gemeente Amsterdam
  Bron: Jaarboek Bureau van Statistiek Gemeente Amsterdam, 1971
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Ligging der 89 buurtcombinaties per 1-8-1966
  Ligging der 89 buurtcombinaties per 1-8-1966
 • Kaartsoort: plattegrond,buurtindeling
  Beschrijving: Deze indeling dateert van 1966 toen de Bijlmermeer werd toegevoegd. Ze veranderde in 1986.
  Auteur:
  Uitgever: Bureau van Statistiek, Gemeente Amsterdam
  Bron: Jaarboek Bureau van Statistiek Gemeente Amsterdam, 1971
  D'Ailly nr:
  Jaar:
  Plattegrond buurtindeling 1966
  Plattegrond buurtindeling 1966
 

Laatst gewijzigd: 11-06-2016